Πληροφορίες

Ένας ψηφιακός κατάλογος μπορεί να περιέχει αναλυτικότερες και περισσότερες πληροφορίες για τα προιόντα ή τις υπηρεσίες σας, χωρίς τους περιορισμούς ενός τυποποιημένου. Ενημερώστε τους πελάτες σας για τον κατάλογο σας χωρίς την φυσική τους παρουσία

Διαφήμιση

Σας δίνει την δυνατότητα να διαφημίσετε τα προιόντα, τις υπηρεσίες, προσφορές, events, σε δωρεάν μέσα διαφήμισης του διαδικτύου

Πολυγλωσσικότητα

Μπορείτε να μεταφράσετε τον κατάλογό σας σε όσες γλώσσες θέλετε

Ανέπαφη εξυπηρέτηση

Διασφαλίστε την υγεία τον πελατών σας διακόπτοντας την μεταφορά των μικροβίων που παράγεται χρησιμοποιόντας φυσικούς καταλόγους

Εύκολη διαχείριση

Τροποποιήστε προσθέτοντας ή αφαιρόντας οτιδήποτε θέλετε στον κατάλογό σας γρήγορα και εύκολα

Loading

SENDING

Το μήνυμά σας στάλθηκε με επιτυχία

REFRESH

Η επικοινωνία μεταξύ μας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος

Η επικοινωνία μεταξύ μας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος

  • Προσωπικές πληροφορίες
  • Θεματολογία
  • Το μήνυμά σας